Youth in Action - Demokratiprojekt för ungdomar i
Jurmala, Lettland och Örebro, Sverige

 

Projekt

Ett steg mot hållbart entreprenörskap

 

Ett steg mot hållbart entreprenörskap är ett projekt genomfördes av ungdomar i Lettland och Sverige från maj 2013 till september 2014.

Målet med Projekt var att utveckla kunskaper om företagande och kunskaper av ungdomarna att se nya erfarenheter och möjlighet att arbeta tillsammans med ungdomar från ett annat land, att lära känna bättre deras erfarenhet och kultur, samt utveckla uppföljningsaktiviteter och hållbart samarbete.

Syftet var att skapa dialog mellan ungdomar i Sverige och Lettland i hur man startar och driver företag och projekt, eftersom det kan bli ett alternativ för att kunna försörja sig. Miljöfrågorna är viktiga för framtiden och många ungdomar i båda länderna har problem att finna sig ett jobb. Projektet ville inspirera att använda den demokratiska processen som ett sätt för hitta nya lösningar och andra vägar för att kunna påverka sin framtid.

Inom projektet tänkte vi på Europeiska dimensionen, ungdomars deltagande, kulturell mångfald och göra missgynnade ungdomar delaktiga. Dessutom ville vi att beslutsfattare är involverade i projektet och att det som ska förändras och uppnås genom projektets aktiviteter ge hållbart resultat. Projektet innehåll: informellt lärande, partnerskap, aktivt deltagande av ungdomar, hänsyn till ungdomars behov och intressen och hållbar påverkan.

Projekt genomföras på 490 dagar.
Huvudteman är: entreprenörskap, sysselsättning och aktivt deltagande.

Deltagarna: 21 ungdomar från 18-25

Genomförande

Projektet genomfördes av två organisationer från Sverige IKMA resurscenter, Globulen ideell förening och två organisationer från Lettland Jurmalas bernu un jauniesu interesu centrs, Lidzdalibas platforma biedriba med stöd av Europeiska programmet Youth i action och Jurmala kommun. Projekt börjades 2013 med besök när svenska ungdomar besökte Jurmala för att få grund kunskap om entreprenörskap och binda kontakter med ungdomar i Lettland. På slutet av november ungdomarna besökte Örebro för att fortsätta jobba med sina idéer och fördjupa sin kunskap. Under årets gång jobbade de för att förverkliga sina idéer och testa verksamhet. Ungdomarna fick möjlighet att presentera sina projekt och verksamheter inte bara för gruppmedlemmar men också för passagerare som var på ”Tallink” båtresa mellan Riga och Stockholm från 26-27 juli 2014. Mångfald av idéer sprids av ungdomar under presentationer och inspirerade andra.

Projekt har uppnått sitt mål att utveckla kunskaper om företagande och kunskaper av ungdomarna att se nya möjligheter och dela av erfarenheter, att samarbeta tillsammans med ungdomar från ett annat land. De har lärt att känna bättre varandra och deras kultur, samt utvecklade uppföljningsaktiviteter och hållbart samarbete.

Som svårighet upplevde vi brist på förtroende för detta projekt av beslutsfattarna i Örebro kommun, Arbetsförmedlingen, Adolf Lindgrens Stiftelse, Bergslagens Sparbank där vi sökte medfinansiering men fick tyvärr avslag. Projektet genomfördes med mindre medel och med finansiering av Globulen, IKMA, Ekowes och mycket ideellt arbete. Samtidigt vi kan bekänna att vi hade i början svårighet att engagera och kommunicera med ungdomar men på slutet det löste sig.

I sammanfattning man kan säga att ungdomarna är kreativa och uppfinningsrika i sina idéer och kommer bidra till tillväxt och utveckling till vårt samhälle. Det visade sig att varje ungdomar har förmåga att fullgöra sina idéer, bara om man vill och söka möjlighet.

Projektets mätbara resultat i Sverige är 2 startade företag inom Webbdesing och import-export, en provad verksamhet inom bageri-café verksamhet, samarbete i grupp och ökad kunskap inom företagande för alla medlemmar. Erfarenhets utbyte inom demokrati och kultur, och kunskap om andra länder inom EU.